ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥΧΑ.

DRASELNÁ HNOJIVA 4 KALIUMHOLDIGE GØDNINGSSTOFFER 1 POTASSIC FERTILIZERS 12 FERTILIZANTE POTASICO 32 ENGRAIS POTASSIQUE 1 KALIUM MESTSTOF 3 NAWOZY POTASOWE 6

ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ…

ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 20% ΣΕ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ 60% ΣΕ ΦΩΣΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑ.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ