ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ.

S VIDEO VSTUPEM 40 MIT VIDEOEINGANG 147 CON ENTRADA VIDEO 16 AVEC ENTRÉE VIDÉO 26 VIDEOBEMENETTEL 3 MET VIDEOINGANG 164 Z WEJŚCIEM WIDEO 14 COM ENTRADA VIDEO 8 CU INTRARE VIDEO 1 S VIDEO VSTUPOM 2 MED VIDEOINGÅNG 3

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο η οποία χρησιμοποιείται…

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο η οποία χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα τηλεόρασης. Καταγράφει ήχο και εικόνα.

Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με 4, 8 ή 16 συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ανάλογα με το μοντέλο και δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου και της εικόνας οποιαδήποτε στιγμή.

Διαθέτει σκληρό δίσκο και λειτουργικό σύστημα LINUX. Οι ρυθμίσεις του μπορούν να γίνουν από τον πίνακα που υπάρχει στο μπροστινό μέρος της συσκευής ή με ποντίκι (USB mouse), πληκτρολόγιο (NKB network keyboard) ή με τηλεχειριστήριο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ