ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ.

WITH FLAP-OVER 1 À RABAT 28

Μεταλλικός κάδος άχρηστων υλικών, χωρητικότητας…

Μεταλλικός κάδος άχρηστων υλικών, χωρητικότητας 1100 λίτρων με κάλυμμα. Στο κάτω μέρος έχει 4 τροχούς μαζί με φρένο για τη διευκολύνεται η μεταφορά του σε άλλη τοποθεσία.

Επίσης διαθέτει λαβές για εύκολο άδειασμα από σκυβαλοφόρο όχημα. Κατασκευάζεται από φύλλα γαλβανισμένου σιδήρου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΦΡΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ