ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ.

МНОГОПЛАСТОВ 5 VÍCEVRSTVÉ 30 MEHRLAGIG 1078 MULTILAYERED 49 DE MULTICAPAS 1 MONIKERROKSINEN 24 MULTICOUCHE 30 VIŠESLOJNI 2 TÖBBRÉTEGŰ 19 MULTISTRATO 32 DAUGIASLUOKSNIAI 22 MET MEERDERE LAGEN 38 WIELOWARSTWOWY 72 CU STRATURI MULTIPLE 2 VIACVRSTVOVÝ 114 VEČPLASTEN 7 MED FLERA LAGER 32

Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη…

Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων που αποτελούνται από τρεις στρώσεις φύλλων ξύλου, κολλημένα μεταξύ τους και πιεσμένα, στα οποία τα νερά της μιας στρώσης ξύλου είναι κάθετα με τα νερά της επόμενης.

Η επιφανειακή στρώση από ξύλο υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστά

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑ