ΝΕΡΟ.

ВОДА 63 VODA 260 VAND 51 WASSER 2186 WATER 1179 AGUA 227 VESI 8 VESI 147 EAU 1377 VODA 6 VÍZ 37 ACQUA 244 VANDUO 19 ŪDENS 45 WATER 1174 WODA 218 AGUA 90 APĂ 18 VODA 61 VODA 71 VATTEN 368

Άρωμα ρουμιού, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν…

Άρωμα ρουμιού, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν έχει την ακόλουθη σύνθεση: προπυλενογλυκόλη, συνθετικό άρωμα ρουμιού, νερό και χρωστική Ε150 (καραμελόχρωμα).

Παρουσιάζεται σε γυάλινο μπουκαλάκι των 28 ml. και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΡΟΥΜΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

Άρωμα αμυγδάλου, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν…

Άρωμα αμυγδάλου, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν έχει την ακόλουθη σύνθεση: προπυλενογλυκόλη, συνθετικό άρωμα αμυγδάλου και νερό.

Παρουσιάζεται σε γυάλινο μπουκαλάκι των 28 ml. και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΝΕΡΟ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

Άρωμα φράουλας, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν…

Άρωμα φράουλας, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν έχει την ακόλουθη σύνθεση: προπυλενογλυκόλη, συνθετικό άρωμα φράουλας, νερό και χρωστική Ε122 (καρμοϊζίνη).

Παρουσιάζεται σε γυάλινο μπουκαλάκι των 28 ml. και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

Άρωμα βανίλιας, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν…

Άρωμα βανίλιας, υψηλής συμπύκνωσης. Το προϊόν έχει την ακόλουθη σύνθεση: προπυλενογλυκόλη, συνθετικό άρωμα βανίλιας, νερό και χρωστική Ε150 (καραμελόχρωμα).

Παρουσιάζεται σε γυάλινο μπουκαλάκι των 28 ml. και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΝΕΡΟ ΒΑΝΙΛΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ