ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ.

OSOBNÍ VOZY 2 PERSONENWAGEN 31 PASSENGER COACHES 3 VAGON DE PASAJERO 1 VOITURE À VOYAGEURS 1 PASSAGIERSBUSSEN 1

Μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς προσώπων εφοδιασμένο…

Μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς προσώπων εφοδιασμένο με βενζινοκινητήρα 1998 c.c. Έχει κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων και όπισθεν. Το όχημα έχει εγγραφεί το 2011.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ