ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.

ПЛАСТМАСИ 13 PLASTY 288 PLASTIK 117 KUNSTSTOFFE 9551 PLASTICS 289 PLASTICO 155 PLASTMASSID 1 MUOVI 60 MATIÈRES PLASTIQUES 173 PLASTIČNE MASE 12 MŰANYAGOK 21 PLASTICA 334 PLASTIKAI 14 PLASTMASAS 17 PLASTIEKEN 9 TWORZYWA SZTUCZNE 377 PLASTICO 23 MATERIALE PLASTICE 171 PLASTY 143 PLASTIKE 64 PLASTER 18

Θερμοφόρα μιας χρήσεως σε σακουλάκι, η μια…

Θερμοφόρα μιας χρήσεως σε σακουλάκι, η μια πλευρά της οποίας αποτελείται από ύφασμα μη υφασμένο και η άλλη από αυτοκόλλητο φύλλο πλαστικής ύλης, καλυπτόμενο από αποκολλούμενο φύλλο χαρτιού.

Περιέχει φυσικά συστατικά, τα οποία ενεργοποιούνται καθώς έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, εκλύοντας θερμότητα.

Η θερμότητα αυτή διαρκεί για 12 ώρες. Η σύνθεση του προϊόντος έχει ως ακολούθως: ενεργός άνθρακας, νερό, άλας, βερμικουλίτης, σκόνη σιδήρου, σκόνη ξύλου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΝΕΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΚΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Τεχνούργημα από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα…

Τεχνούργημα από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα (PMMA) σε σχήμα μικρών κυλίνδρων (ράβδων), που φέρουν κεφαλές, με διάμετρο 13 έως 100 mm και μήκος 10 έως 150 mm.

Το συνολικό βάρος μιας τυπικής παραγγελίας (χωρίς τη συσκευασία) είναι περίπου 3 kg. Το εμπόρευμα, μετά από σχετική μεταποίηση, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κατασκευασθούν ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου ιατρικών μηχανημάτων (π.χ. αξονικών τομογράφων, απλών ακτινολογικών μηχανημάτων, υπερήχων).

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Τεχνούργημα από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα…

Τεχνούργημα από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα (PMMA) σε σχήμα σωλήνα ή /και κυλίνδρου, που φέρει οπές στην εγκάρσια τομή του, με εξωτερική διάμετρο από 160 έως 320 mm, εσωτερική διάμετρο 100 έως 160 mm και μήκος 150 mm.

Το συνολικό βάρος μιας τυπικής παραγγελίας (χωρίς τη συσκευασία) είναι 27 kg. Το εμπόρευμα, μετά από σχετική μεταποίηση, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κατασκευασθούν ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου ιατρικών μηχανημάτων (π.χ. αξονικών τομογράφων, απλών ακτινολογικών μηχανημάτων, υπερήχων).

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει μηχανή η…

Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει μηχανή η οποία μορφοποιεί την πρώτη ύλη πλαστικού σε μορφή ρολών φύλλων πολυστερίνης για την μετέπειτα επεξεργασία.

Ακολουθεί δεύτερη μηχανή με σύστημα μορφοποίησης μέσω θερμότητας με την χρήση καλουπιών και ακολούθως ψύξης των μορφοποιημένων συσκευασιών.

Έπειτα η ίδια μηχανή κόβει και ταυτόχρονα στοιβάζει τις τελειωμένες συσκευασίες. Τέλος τα περισσεύματα των πρώτων υλών μαζεύονται για να ανακυκλωθούν από τρίτη μηχανή η οποία τα μετατρέπει σε πρώτη ύλη για την πρώτη μηχανή.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟ