ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.

ПОЛИЕТИЛЕН 6 POLYETHYLEN 64 POLYETHYLEN 10 POLYETHYLEN 998 POLYETHYLENE 174 POLIETILENO 20 POLÜETÜLEEN 8 POLYETEENI 29 POLYÉTHYLÈNE 428 POLIETILEN 2 POLIETILÉN 22 POLIETILENE 66 POLIETILĒNS 6 POLYETHYLEEN 131 POLIETYLEN 72 POLIETILENO 4 POLIETILENĂ 12 POLYETYLÉN 32 POLIETILEN 20 POLYETEN 34

Ορθογώνιες ή τετράγωνες πλάκες οι οποίες…

Ορθογώνιες ή τετράγωνες πλάκες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από δύο φύλλα από κράμα αλουμινίου πάχους είτε 0,3 mm είτε 0,5 mm το καθένα, ανάμεσα στα οποία υπάρχει κολλημένη πλάκα από πλαστική ύλη η οποία αποτελεί τον πυρήνα.

Το συνολικό πάχος της πλάκας κυμαίνεται από 2 mm έως 6 mm. Τα φύλλα αλουμινίου φέρουν επίστρωση από πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυβινυλιδενοδιφθορίδιο (PVDF).

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως εξωτερική επένδυση σε κτήρια ή για την κατασκευή πινακίδων και ο πλαστικός πυρήνας χρησιμεύει ως θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ, ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σταλάκτες νερού για άρδευση δύο μεγεθών (TFD…

απο πλαστικη υλη; εξαρτηματα σωληνωσεων; πολυαιθυλενιο; νερουαπο πλαστικη υλη; εξαρτηματα σωληνωσεων; πολυαιθυλενιο; νερου

Σταλάκτες νερού για άρδευση δύο μεγεθών (TFD σταλάκτες: 3cm Χ 0,70cm και ΝΑΝΟ σταλάκτες: 1,80cm X 0,5cm), οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο.

Οι σταλάκτες εφαρμόζονται στο εσωτερικό τοίχωμα πλαστικών σωλήνων (λάστιχων) και είναι ειδικά σχεδιασμένοι ούτως ώστε η ποσότητα του νερού που ελευθερώνεται για την άρδευση διαφόρων φυτών να αλλάζει ανάλογα με την πίεση του νερού.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΕΡΟΥ