ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ.

FÅR 2 SCHAF 302 SHEEP 13 LAMMAS 3 MOUTON 25 FÅR 10

Έτοιμος τάπητας από γουνόδερμα προβατοειδών,…

ταπητεσ; προβατοειδη; γουνοδερματα

Έτοιμος τάπητας από γουνόδερμα προβατοειδών, καφέ χρώματος, διαφόρων διαστάσεων.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ