ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ.

LANDBRUGSPRODUKTER 26 AGRICULTURAL PRODUCTS 16 PRODUITS AGRICOLES 5 MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 1 LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI 11 AGRARISCHE PRODUCTEN 60 PRODUKTY ROLNE 1 KMETIJSKI PROIZVODI 11

Το προϊόν είναι καύσιμη ύλη φιλική προς το…

προιοντα κτηνοτροφικα; για θερμανση; για ενεργεια; σπερματα ηλιανθου;…

Το προϊόν είναι καύσιμη ύλη φιλική προς το περιβάλλον. Δεν δημιουργούνται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος από την καύση του προϊόντος.

Το προϊόν χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται το κάρβουνο για δημιουργία ενέργειας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καμίνους των τσιμεντοποιείων και άλλων βιομηχανιών. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κτηνοτροφικές μονάδες για σκοπούς θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΣ