ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ.

ФЕНОЛНИ СМОЛИ 1 FENOLOVÉ PRYSKYŘICE 3 PHENOLPLAST 1 PHENOLIC RESINS 9 RESINA FENOLICA 2 RÉSINE PHÉNOLIQUE 8 FENOLSKE SMOLE 1 FENOLHARSEN 66 ŻYWICE FENOLOWE 4 RĂŞINI FENOLICE 9 FENOLICKÉ ŽIVICE 1 FENOLNE SMOLE 9 FENOLHARTS 1

Συμπαγής πλάκα επικολλητή κάτω από ψηλή πίεση…

απο πλαστικη υλη; χαρτι; συμπιεσμενοσ; πλακεσ; ρητινεσ; ρητινεσ…απο πλαστικη υλη; χαρτι; συμπιεσμενοσ; πλακεσ; ρητινεσ; ρητινεσ…

Συμπαγής πλάκα επικολλητή κάτω από ψηλή πίεση (HPL - High Pressure Laminate, με πάχος 10 cm.

Η πλάκα κατασκευάζεται με την τοποθέτηση μαζί, πολλών στρωμάτων χαρτιού εμποτισμένων με ρητίνη, τα οποία συμπιέζονται μεταξύ τους σε υψηλή θερμοκρασία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία συμπαγής πλάκα.

Το προϊόν αποτελείται από 65,5% χαρτί, 34% φαινολικές και αμινικές ρητίνες και 0,5% άλλα προσθετικά.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται διάφορα είδη χαρτιού όπως τα décor, barrier και kraft.

Τα χαρτιά décor και barrier εμποτίζονται με ρητίνη μελανίνης και αποτελούν την εξωτερική στρώση του προϊόντος ενώ το χαρτί kraft εμποτίζεται με φαινολική ρητίνη και αποτελεί τον πυρήνα του.

Στη συνέχεια με την πίεση και την θερμότητα, η εγκάρσια σύνδεση των ρητινών, η οποία ενισχύεται από τις ίνες κυτταρίνης από τα χαρτιά, δημιουργεί το πολύ πυκνό υλικό της συμπαγούς πλάκας.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΑΡΤΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΠΛΑΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΧΑΡΤΙ KRAFT