ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ.

ЗАВАРЕН, СПОЕН 13 SVAŘOVANÉ 32 SVEJSET 7 GESCHWEISST 280 WELDED 57 SOLDADO 7 KEEVITATUD 2 HITSATTU 24 SOUDÉ 52 ZAVAREN 1 HEGESZTETT 2 SALDATO 7 SUVIRINTI 30 METINĀTS 2 GELAST 26 SPAWANY 4 SUDAT 18 ZVÁRANÝ 11 VARJEN 9 SVETSAD 38

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος.…

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη υπόγειων φρεατίων Είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό φύλλο που δημιουργεί ένα ορθογώνιο ή τετράγωνο δίσκο.

Μέσα στο δίσκο ενσωματώνεται μεταλλικό πλέγμα. Όλα τα μέρη κατασκευάζονται ξεχωριστά και στη συνέχεια συγκολλούνται μεταξύ τους.

Το προϊόν που προκύπτει επικαλύπτεται με ψευδάργυρο με εμβάπτιση σε κάδους που περιέχουν θερμό λιωμένο ψευδάργυρο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ, ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Σχάρα ορθογώνιου σχήματος Χρησιμοποιείται…

Σχάρα ορθογώνιου σχήματος Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο καναλιών Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ράβδους και πλέγμα ενωμένα μεταξύ τους.

Καταρχήν τοποθετούνται οι ράβδοι, οι οποίες αποτελούν το φορέα για το πλέγμα το οποίο αποτελείται από στριφτές ράβδους.

Τόσο οι ράβδοι όσο και το πλέγμα κατασκευάζονται από ατσάλι και κόβονται στις διαστάσεις που απαιτούνται για το συγκεκριμένο μέγεθος σχάρας.

Στη συνέχεια οι ράβδοι και το πλέγμα ενώνονται μεταξύ τους υπό πίεση 1000 kN και ταυτόχρονα συγκολλούνται ηλεκτρικά σε ένα σώμα σε ισχύ 2500 KVA.

Ακολούθως στη σχάρα τοποθετούνται οι επίπεδες ράβδοι που αποτελούν το πλαίσιο και έχουν την ίδια διατομή με τις ράβδους-φορείς.

Το προϊόν επικαλύπτεται με ψευδάργυρο με εμβάπτιση σε κάδους που περιέχουν θερμό λιωμένο ψευδάργυρο Μπορεί να εισάγονται σε διαφορετικές διαστάσεις

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ, ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Ονομασία: Wire mesh (πλέγμα) Το προϊόν αποτελείται…

Ονομασία: Wire mesh (πλέγμα) Το προϊόν αποτελείται από κάθετα και οριζόντια σύρματα (διάμετρος κάθετου σύρματος: 2,2mm και του οριζόντιου σύρματος: 3mm), συγκολλημένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν τετραγωνικό πλέγμα με επιφάνεια 125cm3.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κάθε πλέγματος είναι 3350x1750mm. Το υλικό κατασκευής είναι χάλυβας γαλβανισμένος.

Θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή περιφράξεων εργοταξίου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ