ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ.

AUFZUG 60 ELEVATORS 13 ELEVADOR 1 ÉLÉVATEUR 14 ELEVATORI 7 PODNOŚNIKI 8 DVIGALA 6

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το…

χειροκινητοσ; για μεταφορα εμπορευματων; ζυγαπιεσ; με συσκευη…

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το οποίο μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 2000 Kg. Περιλαμβάνει μηχανισμό ζύγισης μη ενσωματωμένο στη βάση του.

Σε ορισμένες εκδόσεις του είδους περιλαμβάνεται και εκτυπωτής ο οποίος τυπώνει πληροφορίες για το βάρος του φορτίου.

Το τροχοφόρο φορείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στοιβασία των φορτίων αλλά μόνο στη μεταφορά και ζύγιση τους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΠΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ