ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ.

POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY 26 HALVLEDERENHEDER 1 HALBLEITERBAUELEMENT 812 SEMICONDUCTOR DEVICES 68 DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR 1 PUOLIJOHDELAITE 4 DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR 8 FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK 2 PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI 1 HALFGELEIDERELEMENTEN 66 URZĄDZENIA PÓŁPRZEWODNIKOWE 25 DISPOSITIVO SEMICONDUTOR 1 POLOVODIČOVÉ ZARIADENIA 8 HALVLEDARKOMPONENT 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ…

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ (LED) ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ (LED)…

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ (LED) ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ