ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ.

ПРИЕМНИЦИ 13 PŘIJÍMAČE 36 MODTAGERE 13 EMPFÄNGER 1438 RECEIVERS 249 RECEPTOR 16 VASTAANOTIN 20 RÉCEPTEUR 143 VEVŐKÉSZÜLÉK 20 RICEVITORI 2 UZTVĒRĒJI 8 ONTVANGERS 310 ODBIORNIKI 55 RECEPTOR 2 RECEPTOARE 16 PRIJÍMAČE 5 SPREJEMNIKI 4 MOTTAGARE 50

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το…

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το προϊόν αποτελείται από έναν πομπό (transmitter) με μικρόφωνο.

Μπορεί να περιέχει 1 μέχρι 50 δέκτες (receivers) με ακουστικά. Το μικρόφωνο και τα ακουστικά μπορούν να αφαιρεθούν.

Ο πομπός αλλά και οι δέκτες λειτουργούν με μπαταρία. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει έναν πομπό με ένα μικρόφωνο και 20 μέχρι 50 δέκτες με 20 μέχρι 50 ακουστικά.

Στο σύστημα μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον τα διάφορα συστατικά (πομποί, δέκτες, μικρόφωνα, ακουστικά) ως ανταλλακτικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ