ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ.

ПРИЕМНИЦИ 13 PŘIJÍMAČE 35 MODTAGERE 5 EMPFÄNGER 1357 RECEIVERS 238 RECEPTOR 15 VASTAANOTIN 20 RÉCEPTEUR 133 VEVŐKÉSZÜLÉK 20 RICEVITORI 2 UZTVĒRĒJI 8 ONTVANGERS 306 ODBIORNIKI 55 RECEPTOR 2 RECEPTOARE 16 PRIJÍMAČE 5 SPREJEMNIKI 4 MOTTAGARE 49

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το…

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το προϊόν αποτελείται από έναν πομπό (transmitter) με μικρόφωνο.

Μπορεί να περιέχει 1 μέχρι 50 δέκτες (receivers) με ακουστικά. Το μικρόφωνο και τα ακουστικά μπορούν να αφαιρεθούν.

Ο πομπός αλλά και οι δέκτες λειτουργούν με μπαταρία. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει έναν πομπό με ένα μικρόφωνο και 20 μέχρι 50 δέκτες με 20 μέχρι 50 ακουστικά.

Στο σύστημα μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον τα διάφορα συστατικά (πομποί, δέκτες, μικρόφωνα, ακουστικά) ως ανταλλακτικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ