ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ.

МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ 29 MECHANICKÁ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 5 MASCHINEN ZUM BELADEN 12 MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 131 MATERIAL MECANICO DE MANIPULACION 2 APP. MÉCANIQUES DE MANUTENTION 10 DISPOSITIVI DI SOLLEV. MECCANICI 3 MEHĀNISKĀS IERĪCES PĀRVIETOŠANAI 1 MECHANISCHE HANTEERMACHINES 53 URZ. MECH. DO TRANSPORTU BLISKIEGO 5 MEKANISK HANTERINGSUTRUSTNING 23

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας…

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας με μερική φόρτιση βάρους. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, που δεν μπορούν να στηρίξουν το βάρος τους, που ο κορμός τους δεν έχει στήριξη και που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βοήθημα βάδισης.

Εξασφαλίζει την ανύψωση, στήριξη και την πιο αποτελεσματική βάδιση των ασθενών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ