ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.

RADIOVÉ PŘÍSTROJE PRO DÁLK.ŘÍZENÍ 7 FUNKFERNSTEUERGERÄT 305 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS 29 APARATO DE RADIOTELEMANDO 26 APPAREIL DE RADIOTÉLÉCOMMANDE 107 RÁDIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ KÉSZÜLÉK 10 APPARECCHI DI RADIOTELECOMANDO 6 RADIOAFSTANDBEDIENINGSAPPARATEN 27 AP. DO ZDALN. STER. DROGĄ RADIOWĄ 12 APP. F. RADIOMANÖVR.EL.-STYRNING 5

Φωτιστικό οροφής σε μεταλλική βάση με γυάλινο…

Φωτιστικό οροφής σε μεταλλική βάση με γυάλινο γλόμπο το οποίο περιλαμβάνει ανεμιστήρα με πέντε λεπίδες διαμέτρου 112 εκατοστών και τηλεχειριστήριο.

Μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε τύπου λαμπτήρα στη βάση τύπου Ε14 με μέγιστηισχύ 42W.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ