ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

OCHRANNÉ SYSTÉMY 45 ÜBERWACHUNGSSYSTEM 48 SECURITY SYSTEMS 213 SISTEMA DE SEGURIDAD 6 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 1 SYSTÈME DE SÉCURITÉ 41 BIZTONSÁGI RENDSZEREK 6 SISTEMI DI SICUREZZA 36 DROŠĪBAS SISTĒMAS 16 BEWAKINGSSYSTEMEN 47 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 22 SISTEM DE SECURITATE 3 BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY 4 VARNOSTNI SISTEMI 1 SÄKERHETSSYSTEM 2

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο η οποία χρησιμοποιείται…

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο η οποία χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα τηλεόρασης. Καταγράφει ήχο και εικόνα.

Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με 4, 8 ή 16 συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ανάλογα με το μοντέλο και δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου και της εικόνας οποιαδήποτε στιγμή.

Διαθέτει σκληρό δίσκο και λειτουργικό σύστημα LINUX. Οι ρυθμίσεις του μπορούν να γίνουν από τον πίνακα που υπάρχει στο μπροστινό μέρος της συσκευής ή με ποντίκι (USB mouse), πληκτρολόγιο (NKB network keyboard) ή με τηλεχειριστήριο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο, που είναι…

ψηφιακο; συσκευεσ αναπαραγωγησ βιντεοφωνικε; συσκευεσ εγγραφησ…

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο, που είναι κατάλληλη για την εγγραφή ήχου και εικόνας από συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση(camera), που είναι συνδεδεμένη σε σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Διαθέτει λογισμικό LINUX, δυνατότητα σύνδεσης με 8 συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση(camera), εγγραφή ήχου και εικόνας σε CD, αποθήκευση σε σκληρό δίσκο, αυτόματη ή μη εγγραφή, επιλογή αναλογικού συστήματος NTSC/PAL, ανάλυση εικόνας NTSC/PAL, έξοδο VGA, είσοδο/έξοδο για τηλεόραση, τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, ανιχνευτή κίνησης με αισθητήρα, δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας σε CD, DVD.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ