ΤΑΠΗΤΕΣ.

Έτοιμος τάπητας από κατεργασμένο γουνόδερμα…

ταπητεσ; γουνοδερματα; βοοειδη

Έτοιμος τάπητας από κατεργασμένο γουνόδερμα βοοειδών, μαύρου χρώματος,διαφόρων διαστάσεων.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

Έτοιμος τάπητας από γουνόδερμα προβατοειδών,…

ταπητεσ; προβατοειδη; γουνοδερματα

Έτοιμος τάπητας από γουνόδερμα προβατοειδών, καφέ χρώματος, διαφόρων διαστάσεων.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ