ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.

ИЗДЕЛИЕ ОТ ДЪРВО 5 VÝROBKY ZE DŘEVA 44 TRÆVARER 9 ARTICLES OF WOOD 39 ARTICULO DE MADERA 11 PUITTOOTED 2 PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT 5 OUVRAGE EN BOIS 154 LAVORI DI LEGNO 22 DIRBINIAI IŠ MEDIENOS 2 KOKSNES IZSTRĀDĀJUMI 2 HOUTWAREN 25 ARTYKUŁY Z DREWNA 58 ARTIGO DE MADEIRA 1 ARTICOLE DIN LEMN 1 VÝROBKY Z DREVA 20 LESNI IZDELKI 9 TRÄVARA 74

Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη…

Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων που αποτελούνται από τρεις στρώσεις φύλλων ξύλου, κολλημένα μεταξύ τους και πιεσμένα, στα οποία τα νερά της μιας στρώσης ξύλου είναι κάθετα με τα νερά της επόμενης.

Η επιφανειακή στρώση από ξύλο υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστά

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑ