ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

ВЪГЛЕВОДОРОДИ 2 UHLOVODÍKY 28 KOHLENWASSERSTOFF 180 HYDROCARBONS 27 HIDROCARBURO 8 HIILIVETY 19 HYDROCARBURE 69 UGLJIKOVODICI 5 SZÉNHIDROGÉNEK 2 IDROCARBURI 56 OGĻŪDEŅRAŽI 12 KOOLWATERSTOFFEN 71 WĘGLOWODORY 22 HIDROCARBURI 17 UHLOVODÍKY 10 OGLJIKOVODIKI 2 KOLVÄTE 5

Βαρύ λιπαντικό λάδι (βασικό έλαιο) καταλυτικά…

Βαρύ λιπαντικό λάδι (βασικό έλαιο) καταλυτικά υδροϊσομερειωμένο και αποκηρωμένο, από υδρογονωμένους, σε υψηλό βαθμό ισοπαραφινικούς υδρογονανθράκες, με περιεκτικότητα τουλάχιστον 90% κβ σε κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες και το πολύ 0,03% κβ σε θείο, με δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 80.

Χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών λιπαντικών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΕΝΟΣ

Διαυγές υγρό το οποίο αποτελείται από λάδια…

Διαυγές υγρό το οποίο αποτελείται από λάδια πετρελαίου. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε μη ηλεκτρικές λάμπες ή καντήλια.

Σύνθεση: μείγμα υδρογονανθράκων που αποτελούνται από κανονικά αλκάνια, ισοαλκάνια και κυκλικούς υδρογονάνθακες, με συνολική περιεκτικότητα σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες μικρότερη του 2% και λιπαντικών λαδιών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑ ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το οποίο προσφέρεται για χρήση σε λάμπες πετρελαίου. Σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που παρουσίασε ο ενδιαφερόμενος, το προϊόν αποτελείται από μείγμα κανονικών υδρογονανθράκων, με αλυσίδα ανθράκων C10-C13 και το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το οποίο προσφέρεται για χρήση ως καύσιμο σε λάμπες πετρελαίου.

Αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων των κατηγοριών κ-αλκάνια, ισοαλκάνια και κυκλικοί υδρογονάνθρακες, με αλυσίδα ανθράκων C11-C14.

Το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ