ΦΟΡΤΗΓΑ.

PRACOVNÍ NÁKLADNÍ VOZÍKY 4 KRAFTKARREN 31 WORKS TRUCKS 30 TYÖPAIKKATRUKKI 1 CHARIOT DE MANUTENTION 51 CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE 11 TRANSPORTWAGENS 21 CĂRUCIOARE DE MANEVRARE 2

Τετράτροχο όχημα "Utility Terrain Vehicle"…

Τετράτροχο όχημα "Utility Terrain Vehicle" το οποίο χρησιμοποιείται σε φάρμες, σε κήπους και γενικά σε εργασίες εξωτερικού χώρου.

Έχει δύο καθίσματα και ανοιχτή καμπίνα με ανεμοθώρακα στο μπροστινό μέρος η οποία μπορεί να σκεπαστεί με μαλακή οροφή.

Στο πίσω μέρος υπάρχει ανοιχτός χώρος φορτίου με ηλεκτρικό μηχανισμό ανατροπής. Έχει δυνατότητα φόρτωσης και ανατροπής φορτίου βάρους 350 Kg.

Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει υλικά, μηχανές και εξαρτήματα για άρδευση, για συγκομιδή των ελιών και άλλες εργασίες.

Στο μπροστινό μέρος διαθέτει βαρούλκο με δυνατότητα έλξης 3 τόνων. Κινείται με βενζίνη και έχει κιλυνδρισμό μηχανής 650cc.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤ. ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΦΟΡΤΗΓΑ