ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ.

TIŠTĚNÉ FOTOGRAFIE 1 BEDRUCKTE PHOTOGRAPHIE 1 PRINTED PHOTOGRAPHS 3 PHOTOGRAPHIE IMPRIMÉE 79 FOTOGRAFIE STAMPATE 8 FOTO'S 230 ZDJĘCIA DRUKOWANE 1 FOTOGRAFIA IMPRESSA 1 TLAČENÉ FOTOGRAFIE 2

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις…

μαγνητεσ; φωτογραφιεσ εντυπεσ; μαγνητεσ μονιμοι; χαρτεσ

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις 8 x 5 εκ. που φέρει ως διαφήμιση, φωτογραφία-εικόνα με τον χάρτη της Κύπρου, που τοποθετείται συνήθως στα οικιακά ψυγεία.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ