ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ.

РЪЧНИ 1 RUČNĚ POHÁNĚNÉ 18 HANDBEDIENT 109 HAND OPERATED 127 ACCIONADO A MANO 5 KÄSIKÄYTTÖINEN 6 À MAIN 38 NA RUČNI POGON 1 KÉZZEL MŰKÖDTETETT 8 AZIONATO A MANO 5 HANDMATIG BEDIEND 40 OBSŁUGIWANY RĘCZNIE 26 ACŢIONAT MANUAL 6 RUČNE RIADENÝ 3 HANDDRIVEN 18

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το…

χειροκινητοσ; για μεταφορα εμπορευματων; ζυγαπιεσ; με συσκευη…

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το οποίο μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 2000 Kg. Περιλαμβάνει μηχανισμό ζύγισης μη ενσωματωμένο στη βάση του.

Σε ορισμένες εκδόσεις του είδους περιλαμβάνεται και εκτυπωτής ο οποίος τυπώνει πληροφορίες για το βάρος του φορτίου.

Το τροχοφόρο φορείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στοιβασία των φορτίων αλλά μόνο στη μεταφορά και ζύγιση τους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΠΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ