ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Αντικείμενο σε μορφή τσάντας που είναι κατασκευασμένο…

Αντικείμενο σε μορφή τσάντας που είναι κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου με κυψέλες από αέρα και από φύλλο πολυπροπυλενίου επιμεταλλωμένο με φύλλο αλουμινίου.

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των ποτών και των φαγητών στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ