Άλλων / Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma).

  • - - - - 0304949010 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0304949090 80: Άλλων