Σαφρίδια (Trachurus spp.) / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302451000 80: Σαφρίδια Ατλαντικού (Trachurus trachurus)
  • - - - 0302453000 80: Σαφρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi)
  • - - - 0302459000 80 (2/0) : Άλλα