Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor).

Italiano 1

  • - - 0713500010 80: Που προορίζονται για σπορά
  • - - 0713500090 80: Άλλα