ÕLGEDEST, ESPARTOST JA MUUDEST PUNUMISMATERJALIDEST TOOTED; KORV- JA VITSPUNUTISED.

  • 4601000000 80 (9/0) : Põimikud jms tooted punumismaterjalidest, lindiks ühendatud või mitte; punumismaterjalid, põimikud jms tooted nendest, paralleelsetest kiududest lamevormiks kokku punutud või kootud, ka valmistooted (näiteks matid, kiudvaibad, võrestikud)
  • 4602000000 80 (5/0) : Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud punumismaterjalidest kindla kuju järgi või toodetud rubriigi 4601 punutistest; tooted käsnkõrvitsast