KEEMILISED FILAMENTKIUD; KEEMILISTE TEKSTIILMATERJALIDE RIBAD JMS VORMID.

  • 5401000000 80 (2/0) : Õmblusniit keemilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
  • 5402000000 80 (27/0) : Lõng sünteesfilamentkiududest (v.a õmblusniit), k.a sünteesmonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, jaemüügiks pakendamata
  • 5403000000 80 (10/0) : Lõng tehisfilamentkiududest (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendamata, k.a tehismonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi
  • 5404000000 80 (5/0) : Sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; sünteestekstiilmaterjalidest ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
  • 5405000000 80: Tehismonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; tehistekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
  • 5406000000 80: Keemilisest filamentkiust jaemüügipakendis lõng (v.a õmblusniit)
  • 5407000000 80 (31/0) : Riie sünteesfilamentlõngast, k.a riie rubriigi 5404 materjalidest
  • 5408000000 80 (11/0) : Riie tehisfilamentlõngast, k.a rubriigis 5405 nimetatud materjalidest