FOTO- JA KINOKAUBAD.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 3701000000 80 (6/0) : Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlik kiirfotolamefilm, pakendatud või pakendamata
  • 3702000000 80 (20/0) : Valgustamata valgustundlikud fotofilmid rullides, mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides
  • 3703000000 80 (3/0) : Valgustamata valgustundlik fotopaber, -papp ja valgustamata valgustundlikud tekstiilmaterjalid
  • 3704000000 80 (2/0) : Valgustatud, kuid ilmutamata fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil
  • 3705000000 80 (2/0) : Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid, v.a kinofilmid
  • 3706000000 80 (2/0) : Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, heliribaga või heliribata või need, millel on ainult heliriba
  • 3707000000 80 (2/0) : Fotokemikaalid (v.a lakid, liimid, adhesiivid jms valmistised); kokkusegamata fotokemikaalid (v.a lakid, liimid, adhesiivid jms valmistised), väljamõõdetud portsjonites või jaemüügipakendis, kasutamiseks valmiskujul