ANORGAANILISED KEMIKAALID; VÄÄRISMETALLIDE, HARULDASTE MULDMETALLIDE, RADIOAKTIIVSETE ELEMENTIDE JA ISOTOOPIDE ORGAANILISED JA ANORGAANILISED ÜHENDID.

 • 2801000000 10: I. KEEMILISED ELEMENDID
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, kloor, broom ja jood
 • 2802000000 80: Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel
 • 2803000000 80: Süsinik (tahmpigmendid jm mujal nimetamata süsiniku vormid)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid
 • 2805000000 80 (6/0) : Leelismetallid ja leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena); elavhõbe
 • 2806000000 10: II. ANORGAANILISED HAPPED JA MITTEMETALLIDE ANORGAANILISED HAPNIKUÜHENDID
 • 2806000000 80 (2/0) : Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape
 • 2807000000 80: Väävelhape; ooleum
 • 2808000000 80: Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforpentaoksiid; fosforhape; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosforhapped
 • 2810000000 80 (2/0) : Booroksiidid; boorhapped
 • 2811000000 80 (8/0) : Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid
 • 2812000000 10: III. MITTEMETALLIDE ÜHENDID HALOGEENIDE JA VÄÄVLIGA
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid
 • 2813000000 80 (2/0) : Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid
 • 2814000000 10: IV. ANORGAANILISED ALUSED, METALLIDE OKSIIDID, HÜDROKSIIDID JA PEROKSIIDID
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammoniaak, veevaba või vesilahusena
 • 2815000000 80 (5/0) : Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- ja kaaliumperoksiid
 • 2816000000 80 (2/0) : Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid
 • 2817000000 80: Tsinkoksiid; tsinkperoksiid
 • 2818000000 80 (3/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund; alumiiniumoksiid; alumiiniumhüdroksiid
 • 2819000000 80 (2/0) : Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangaanoksiidid
 • 2821000000 80 (2/0) : Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad massist vähemalt 70|% keemiliselt seotud rauda (arvestatuna Fe@2O@3-le)
 • 2822000000 80: Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid
 • 2823000000 80 (2/0) : Titaanoksiidid
 • 2824000000 80 (2/0) : Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik
 • 2825000000 80 (9/0) : Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid
 • 2826000000 10: V. ANORGAANILISTE HAPETE JA METALLIDE SOOLAD JA PEROKSOSOOLAD
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad
 • 2827000000 80 (14/0) : Kloriidid; kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid
 • 2828000000 80 (2/0) : Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid
 • 2829000000 80 (4/0) : Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditionitid ja sulfoksülaadid
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfitid; tiosulfaadid
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitritid; nitraadid
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonaadid; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); tehniline ammooniumkarbonaat (sisaldab ammooniumkarbamaati)
 • 2837000000 80 (4/0) : Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid
 • 2840000000 80 (5/0) : Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)
 • 2841000000 80 (8/0) : Oksometall- ja peroksometallhapete soolad
 • 2842000000 80 (2/0) : Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (k.a kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.a asiidid
 • 2843000000 10: VI. MUUD ÜHENDID
 • 2843000000 80 (6/0) : Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktiivsed keemilised elemendid ja radioaktiivsed isotoobid (k.a lõhustuvad ja fertiilsed keemilised elemendid ning isotoobid) ja nende ühendid; neid tooteid sisaldavad segud ja jäägid
 • 2845000000 80 (2/0) : Isotoobid, v.a rubriigis|2844|nimetatud; nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised ühendid
 • 2846000000 80 (2/0) : Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid
 • 2847000000 80: Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata
 • 2849000000 80 (3/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid
 • 2850000000 80 (3/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.a rubriigi|2849|karbiidid
 • 2852000000 80 (2/0) : Elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid, keemiliselt määratud või määramata, v.a amalgaamid
 • 2853000000 80 (2/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.a ferrofosfor; muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid