KALAD JA VÄHID, LIMUSED JA MUUD VEESELGROOTUD.

  • 0301000000 80 (10/0) : Eluskala
  • 0302000000 80 (53/0) : Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha)
  • 0303000000 80 (52/0) : Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha
  • 0304000000 80 (55/0) : Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud
  • 0305000000 80 (28/0) : Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või kuumsuitsukala; inimtoiduks kõlblik kalajahu ja -graanulid
  • 0306000000 80 (23/0) : Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud, soolatud, soolvees või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest
  • 0307000000 80 (36/0) : Limused, karbis või karbita, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud limused, puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid limustest
  • 0308000000 80 (10/0) : Muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; suitsutatud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), enne suitsutamist või suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide ja limuste