KAUTŠUK JA KUMMITOOTED.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 4001000000 80 (6/0) : Looduslik kautšuk, balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslikud vaigud (algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena)
 • 4002000000 80 (19/0) : Õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena; rubriigi|4001|ainete segud käesoleva rubriigi ainetega, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
 • 4003000000 80: Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
 • 4004000000 80: Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.a kõvakummist), neist valmistatud pulber ja graanulid
 • 4005000000 80 (5/0) : Vulkaniseerimata täidisega kautšuk (toorkummi) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
 • 4006000000 80 (2/0) : Vulkaniseerimata kautšuk muul kujul (näiteks lattide, torude või profiilvormidena) või toodetena (näiteks kettad ja võrud)
 • 4007000000 80 (2/0) : Niit ja nöör vulkaniseeritud kummist
 • 4008000000 80 (6/0) : Tahvlid, lehed, ribad, latid ja profiilvormid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)
 • 4009000000 80 (12/0) : Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), liitmikega (näiteks muhvid, põlved, äärikud) või liitmiketa
 • 4010000000 80 (12/0) : Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal
 • 4011000000 80 (8/0) : Uued kummist õhkrehvid
 • 4012000000 80 (7/0) : Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd
 • 4013000000 80 (3/0) : Kummist sisekummid
 • 4014000000 80 (2/0) : Hügieeni- ja farmaatsiatooted (sh lutid) vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), kõvakummist osadega või ilma
 • 4015000000 80 (4/0) : Rõivad ja rõivamanused (sh sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad) igaks otstarbeks, vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)
 • 4016000000 80 (8/0) : Muud tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)
 • 4017000000 80: Kõvakummi (näiteks eboniit) igal kujul (sh jäätmed ja puru); kõvakummist tooted