KELLAD JA NENDE OSAD.

 • 9101000000 80 (9/0) : Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad, taskukellad jms kellad, k.a stopperid
 • 9102000000 80 (10/0) : Käekellad, taskukellad jms kellad, k.a stopperid, v.a rubriiki|9101|kuuluvad
 • 9103000000 80 (2/0) : Käekellamehhanismiga kellad, v.a rubriigi|9104|kellad
 • 9104000000 80 (2/0) : Armatuurlaua kellad jms kellad mootorsõidukite, õhusõidukite, kosmosesõidukite ja laevade jaoks
 • 9105000000 80 (9/0) : Muud kellad
 • 9106000000 80 (2/0) : Kellaaja registreerimise seadmed ning seadmed ajavahemike mõõtmiseks või registreerimiseks või muud ajanäitamisseadmed kellamehhanismi või sünkroonmootoriga (näiteks ajaregistraatorid, ajasalvestusseadmed)
 • 9107000000 80 (2/0) : Kellamehhanismi või sünkroonmootoriga aeglülitid
 • 9108000000 80 (6/0) : Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid
 • 9109000000 80 (2/0) : Muud komplektsed ja kokkupandud kellamehhanismid
 • 9110000000 80 (5/0) : Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid
 • 9111000000 80 (4/0) : Käe-, tasku- vms kellade korpused ja nende osad
 • 9112000000 80 (2/0) : Kellakorpused jms käesolevasse gruppi kuuluvate toodete korpused ja nende osad
 • 9113000000 80 (3/0) : Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad
 • 9114000000 80 (4/0) : Muud kellade osad