KIVIST, KIPSIST, TSEMENDIST, ASBESTIST, VILGUST JMS MATERJALIST TOOTED.

 • 6801000000 80: Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.a kiltkivist)
 • 6802000000 80 (10/0) : Töödeldud kivi (v.a kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.a rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
 • 6803000000 80 (2/0) : Töödeldud looduslik kiltkivi, tooted looduslikust või aglomeeritud kiltkivist
 • 6804000000 80 (6/0) : Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, käsitsi teritamise või lihvimise kivid, nende osad looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamilisest materjalist, muust materjalist lisadetailidega või ilma
 • 6805000000 80 (3/0) : Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata
 • 6806000000 80 (3/0) : Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid; paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid; segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest, v.a rubriikide 6811 ja 6812 ning grupi 69 tooted
 • 6807000000 80 (2/0) : Tooted asfaldist jms materjalidest (näiteks naftabituumenist, kivisöepigist)
 • 6808000000 80: Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taimsest kiust, õlgedest või laastudest, pilbastest, puutükikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeritud tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega
 • 6809000000 80 (4/0) : Tooted kipsist ja kipsisegudest
 • 6810000000 80 (6/0) : Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
 • 6811000000 80 (5/0) : Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist
 • 6812000000 80 (6/0) : Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; tooted neist segudest või asbestist (näiteks niit, riie, rõivad, peakatted, jalatsid, tihendid), tugevdatud või tugevdamata, v.a rubriikides 6811 ja 6813 nimetatud tooted
 • 6813000000 80 (4/0) : Hõõrdematerjalid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi alusel, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, ning tooted neist (näiteks lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid), monteerimata, piduritele, siduritele ja muule
 • 6814000000 80 (2/0) : Töödeldud vilk ja vilgust tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilk paberist, papist või muust materjalist alusel või aluseta
 • 6815000000 80 (5/0) : Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.a süsinikkiud, tooted süsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata