KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI ERIKOODID.

  • 9905000000 10: Nõukogu määruses (EÜ) nr 1186/2009 osundatud teatavad kaubad (import ja eksport)
  • - 9905000000 80: alalist elukohta vahetava füüsilise isiku isiklikud asjad
  • - 9919000000 80: järgmised kaubad, v.a eelpool nimetatud : – abielu sõlmimise tõttu alalisse elukohta asuvale isikule kuuluv kaasavara ja majatarbed; pärimise teel saadud isiklikud asjad – õpilase või üliõpilase riideesemed ja kodutekstiil, õppetarbed ning muud majatarbed – kirstud surnuga ja urnid lahkunu tuhaga ning hauakaunistused – kaubad heategevus organisatsioonidele ja katastroofiohvrite heaks
  • 9930000000 80 (3/0) : Laevadele ja õhusõidukitele tarnitud kaubad
  • 9931000000 80 (3/0) : Avamererajatiste käitajate jaoks või mootorite, masinate ja muude avamererajatisseadmete tööks ette nähtud kaubad
  • 9950000000 80: Kood, mida kasutatakse andmete esitamiseks üksnes liikmesriikidevahelises kaubanduses alla 200-eurosteüksiktehingute puhul ja mõnel juhul ka jääktoodete kohta