ÕHUSÕIDUKID, KOSMOSEAPARAADID JA NENDE OSAD.

  • 8801000000 80 (2/0) : Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
  • 8802000000 80 (7/0) : Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid); kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
  • 8803000000 80 (4/0) : Rubriikide 8801 ja 8802 kaupade osad
  • 8804000000 80: Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
  • 8805000000 80 (4/0) : Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad