KUNSTITEOSED, KOLLEKTSIOONIOBJEKTID JA ANTIIKESEMED.

  • 9701000000 80 (2/0) : Maalid, joonistused ning pastellmaalid, täielikult käsitsi teostatud (v.a rubriiki 4906 kuuluvad joonised ning käsitsi kaunistatud ja maalitud kaubad); kollaažid jm dekoratiivpannood
  • 9702000000 80 (2/0) : Originaalgravüürid, -estambid ja -litograafiad
  • 9703000000 80: Originaalskulptuurid ja kujud mis tahes materjalist
  • 9704000000 80: Postmargid, maksumärgid, tempelmargid, esimese päeva ümbrikud, tervikasjad (tempelpaber) jms, kasutatud või kasutamata, v.a rubriiki 4907 kuuluvad
  • 9705000000 80 (4/0) : Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia, ajaloo, arheoloogia, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast
  • 9706000000 80: Üle saja aasta vanused antiikesemed