RELVAD JA LASKEMOON; NENDE OSAD JA TARVIKUD.

  • 9301000000 80 (3/0) : Sõjaväerelvad, v.a revolvrid, püstolid ja rubriigi 9307 relvad
  • 9302000000 80: Revolvrid ja püstolid, v.a rubriikide 9303 ja 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Muud tulirelvad ja samalaadsed seadmed, milles kasutatakse lõhkelaengut (näiteks sportlikud haavli- ja vintpüssid, eestlaetavad tulirelvad, raketipüstolid jm ainult signaalvalguse tekitamise vahendid, püstolid ja revolvrid paukpadrunitega tulistamiseks, loomade humaanse tapmise seadmed, liiniheitjad)
  • 9304000000 80: Muud relvad (näiteks vedru-, õhu- või gaasipüssid ja -püstolid, kumminuiad), v.a rubriigis 9307 nimetatud
  • 9305000000 80 (5/0) : Rubriikidesse 9301-9304 kuuluvate relvade osad ja lisaseadmed
  • 9306000000 80 (5/0) : Pommid, granaadid, torpeedod, miinid, raketid jms sõjamoon, nende osad; padrunid, kuulid jm laskemoon, nende osad, k.a haavlid, kuuli- ja padrunitropid
  • 9307000000 80: Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms külmrelvad, nende osad ja tuped