TUUMAREAKTORID, KATLAD, MASINAD JA MEHAANILISED SEADMED; NENDE OSAD.

 • 8401000000 80 (4/0) : Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks
 • 8402000000 80 (6/0) : Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad
 • 8403000000 80 (2/0) : Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad)
 • 8404000000 80 (3/0) : Rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid
 • 8405000000 80 (2/0) : generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta
 • 8406000000 80 (5/0) : Auruturbiinid
 • 8407000000 80 (10/0) : Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid
 • 8408000000 80 (3/0) : Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)
 • 8409000000 80 (4/0) : Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites
 • 8410000000 80 (5/0) : Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid
 • 8412000000 80 (9/0) : Muud mootorid ja jõuseadmed
 • 8413000000 80 (15/0) : Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)
 • 8414000000 80 (10/0) : Vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta
 • 8415000000 80 (7/0) : Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida
 • 8416000000 80 (4/0) : Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed
 • 8417000000 80 (4/0) : Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.a jäätmepõletusahjud
 • 8418000000 80 (13/0) : Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed
 • 8419000000 80 (15/0) : Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide termiliseks töötluseks (kuumutamine, keetmine, röstimine, destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine, aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine jne), v.a kodumajapidamises kasutatavad, elektriliselt või muul viisil köetavad (v.a ahjud jm rubriigi 8514 seadmed); mitte-elektrilised kiirboilerid või mahtboilerid
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandrid jm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.a seadmed metallide ning klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)
 • 8421000000 80 (15/0) : Tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks
 • 8422000000 80 (7/0) : Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jm taoliste mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed; seadmed jookide gaseerimiseks
 • 8423000000 80 (8/0) : Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.a kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid
 • 8424000000 80 (10/0) : Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed
 • 8425000000 80 (10/0) : Talid ja tõstukid, v.a skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad
 • 8426000000 80 (12/0) : Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid
 • 8427000000 80 (3/0) : Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid
 • 8428000000 80 (10/0) : Muud tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismid (näiteks liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)
 • 8429000000 80 (10/0) : Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid
 • 8430000000 80 (12/0) : Muud pinnase teisaldamis-, profileerimis-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid
 • 8431000000 80 (10/0) : Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425-8430 masinates
 • 8432000000 80 (12/0) : Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks
 • 8433000000 80 (13/0) : Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.a põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.a rubriigi 8437 seadmed
 • 8434000000 80 (3/0) : Lüpsimasinad ja piimandusmasinad
 • 8435000000 80 (2/0) : Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks
 • 8436000000 80 (8/0) : Muud põlluharimises, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.a idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)
 • 8437000000 80 (3/0) : Seadmed seemne-, tera- ja kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks; jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.a farmides kasutatavad seadmed
 • 8438000000 80 (8/0) : Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmed, mida kasutatakse toiduainetööstuses ning toitude ja jookide valmistamisel, v.a seadmed loomsete ja mittelenduvate taimsete rasvade või õlide ekstraheerimiseks ning puhastamiseks
 • 8439000000 80 (6/0) : Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavad seadmed
 • 8440000000 80 (2/0) : Raamatute köitmisseadmed, k.a niitõmblusmasinad
 • 8441000000 80 (6/0) : Muud seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, k.a seadmed paberi ja papi lõikamiseks
 • 8442000000 80 (3/0) : Seadmed (v.a rubriikides 8456-8465 nimetatud masinad) trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)
 • 8443000000 80 (16/0) : Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud
 • 8444000000 80 (2/0) : Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks
 • 8445000000 80 (9/0) : Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.a koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed
 • 8446000000 80 (5/0) : Kangakudumismasinad (kangasteljed)
 • 8447000000 80 (5/0) : Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks
 • 8448000000 80 (15/0) : Rubriikide 8444-8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444-8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)
 • 8449000000 80: Seadmed vildi ja lausriide (k.a vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.a seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks
 • 8450000000 80 (6/0) : Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.a kuivatusseadmega pesumasinad
 • 8451000000 80 (9/0) : Seadmed (v.a rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuivatamiseks, triikimiseks, pressimiseks (k.a materjale kokkusulatavad pressid), pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks, seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks
 • 8452000000 80 (6/0) : Õmblusmasinad (v.a rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks), spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad
 • 8453000000 80 (4/0) : Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.a õmblusmasinad
 • 8454000000 80 (4/0) : Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid ja valamismasinad
 • 8455000000 80 (6/0) : Valtspingid, nende valtsid
 • 8456000000 80 (8/0) : Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
 • 8457000000 80 (3/0) : Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid
 • 8458000000 80 (6/0) : Metallitreipingid (k.a treikeskused)
 • 8459000000 80 (17/0) : Metallilõikepingid (k.a järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks, v.a rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)
 • 8460000000 80 (13/0) : Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.a rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
 • 8461000000 80 (5/0) : Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks
 • 8462000000 80 (13/0) : Tööpingid (k.a pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks; tööpingid (k.a pressid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks ja sälkamiseks; pressid metallide, paagutatud metallikarbiidide või kermetite töötluseks, mujal nimetamata
 • 8463000000 80 (4/0) : Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta
 • 8464000000 80 (3/0) : Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks
 • 8465000000 80 (10/0) : Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (k.a seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning muudeks ühendustöödeks)
 • 8466000000 80 (8/0) : Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456-8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid
 • 8467000000 80 (14/0) : Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitte-elektrilise ajamiga
 • 8468000000 80 (4/0) : Seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.a rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks
 • 8470000000 80 (7/0) : Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad; kassaaparaadid
 • 8471000000 80 (9/0) : Automaatsed andmetöötlusseadmed, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks
 • 8472000000 80 (3/0) : Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks ja pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid ja klammerdusmasinad)
 • 8473000000 80 (6/0) : Osad ja tarvikud (v.a katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8470-8472 masinate juures
 • 8474000000 80 (8/0) : Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed
 • 8475000000 80 (5/0) : Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks
 • 8476000000 80 (7/0) : Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.a rahavahetusautomaadid
 • 8477000000 80 (9/0) : Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- ja plasttoodete valmistamiseks
 • 8478000000 80 (2/0) : Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks
 • 8479000000 80 (14/0) : Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid
 • 8480000000 80 (11/0) : Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ja plasti valamiseks
 • 8481000000 80 (6/0) : Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.a reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid
 • 8482000000 80 (9/0) : Veerelaagrid
 • 8483000000 80 (7/0) : Ülekandevõllid (k.a nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.a liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.a universaalsed)
 • 8484000000 80 (3/0) : Mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid; mehaanilised tihendid
 • 8486000000 80 (5/0) : Masinad ja seadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks; käesoleva grupi märkuses 9 punktis C nimetatud masinad ja seadmed; osad ja tarvikud
 • 8487000000 80 (2/0) : Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms