MUUD TAIMSED TEKSTIILKIUD; PABERLÕNG JA PABERLÕNGAST RIIE.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 5301000000 80 (5/0) : Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
  • 5302000000 80 (2/0) : Harilik kanep (Cannabis sativa L.), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
  • 5303000000 80 (2/0) : Džuut ja muud niinekiud (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud), toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
  • 5305000000 80: Kookoskiud, manillakanep (abaka ehk Musa textilis Nee), ramjee jt mujal nimetamata taimsed kiud, toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud, kraasmed ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
  • 5306000000 80 (2/0) : Linane lõng
  • 5307000000 80 (2/0) : Lõng džuudist või muudest rubriigi|5303|niinekiududest
  • 5308000000 80 (3/0) : Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng
  • 5309000000 80 (6/0) : Linane riie
  • 5310000000 80 (2/0) : Riie džuudist või muudest rubriigi|5303|niinekiududest
  • 5311000000 80 (2/0) : Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie