OPTIKA-, FOTO-, KINO-, MÕÕTE-, KONTROLL-, TÄPPIS-, MEDITSIINI- JA KIRURGIAINSTRUMENDID NING -APARATUUR; NENDE OSAD JA TARVIKUD.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.a rubriiki 8544 kuuluvad); polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; mis tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)
 • 9002000000 80 (5/0) : Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)
 • 9003000000 80 (4/0) : Prillide, kaitseprillide jms raamid ja nende osad
 • 9004000000 80 (2/0) : Prillid ja samalaadsed tooted nägemise korrigeerimiseks, silmade kaitsmiseks või muuks otstarbeks
 • 9005000000 80 (3/0) : Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid; muud astronoomilised instrumendid ja nende statiivid (v.a raadioastronoomilised instrumendid)
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid (v.a rubriigi 8539 gaaslahenduslambid)
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma nendeta
 • 9008000000 80 (2/0) : Kujutise projektorid (v.a kinematograafias kasutatavad projektorid); fotosuurendus- ja -vähendusseadmed (v.a kinematograafias kasutatavad)
 • 9010000000 80 (4/0) : Foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; negatoskoobid; projektsiooniekraanid
 • 9011000000 80 (4/0) : Optilised liitmikroskoobid, k.a mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed
 • 9013000000 80 (4/0) : Vedelkristallseadmed (v.a muudes rubriikides täpsemalt kirjeldatud seadmed); laserid, (v.a laserdioodid); mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadmed ja instrumendid
 • 9014000000 80 (4/0) : Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed
 • 9015000000 80 (6/0) : Geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid
 • 9016000000 80 (2/0) : Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg, vihtidega või ilma
 • 9017000000 80 (5/0) : Joonestus-, tähistus- või arvutusinstrumendid (näiteks joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (näiteks mõõdulatid ja -lindid, kruvikud, nihikud)
 • 9018000000 80 (16/0) : Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks
 • 9019000000 80 (2/0) : Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; seadmed patsientide psühholoogilise seisundi kontrollimiseks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks
 • 9020000000 80 (4/0) : Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopeedilised abivahendid (sh kargud, kirurgilised vööd ja songavööd); lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks; proteesid; kuuldeaparaadid jms kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid
 • 9022000000 80 (10/0) : Röntgeni-, alfa-, beeta- ja gammakiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias, sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur, röntgenikiiretorud jm röntgenikiirguse generaatorid, kõrgepingegeneraatorid, juhtimispuldid ja -kilbid, ekraanid, lauad, toolid jm vahendid uuringuteks ja raviks
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel)
 • 9024000000 80 (3/0) : Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks
 • 9025000000 80 (5/0) : Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriigi 9014, 9015, 9028 ja 9032 instrumendid ja seadmed
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks (näiteks polari-, refrakto-, spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid
 • 9028000000 80 (4/0) : Seadmed gaasi, vedeliku või elektri kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed
 • 9029000000 80 (3/0) : Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.a rubriigi 9014 või 9015 mõõteriistad); stroboskoobid
 • 9030000000 80 (13/0) : Ostsilloskoobid, spektraalanalüsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.a rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks
 • 9031000000 80 (7/0) : Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid
 • 9032000000 80 (6/0) : Automaatregulatsiooni- ja automaatkontroll-instrumendid ning -seadmed
 • 9033000000 80 (2/0) : Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)