ORGAANILISED KEMIKAALID.

 • 2901000000 10: I. SÜSIVESINIKUD NING NENDE HALOGEENITUD, SULFOONITUD, NITREERITUD JA NITROOSITUD DERIVAADID
 • 2901000000 80 (7/0) : Atsüklilised süsivesinikud
 • 2902000000 80 (14/0) : Tsüklilised süsivesinikud
 • 2903000000 80 (36/0) : Süsivesinike halogeenderivaadid
 • 2904000000 80 (12/0) : Halogeenitud või halogeenimata süsivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID
 • 2905000000 80 (25/0) : Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2906000000 80 (8/0) : Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2907000000 10: III. FENOOLID, FENOOLALKOHOLID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoolid; fenoolalkoholid
 • 2908000000 80 (7/0) : Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2909000000 10: IV. EETRID, ALKOHOLPEROKSIIDID, EETERPEROKSIIDID, KETOONPEROKSIIDID, KOLMEAATOMILISE TSÜKLIGA EPOKSIIDID, ATSETAALID JA POOLATSETAALID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID
 • 2909000000 80 (12/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2910000000 80 (6/0) : Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2911000000 80 (2/0) : Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2912000000 10: V. FUNKTSIONAALSE ALDEHÜÜDRÜHMAGA ÜHENDID
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid
 • 2913000000 80: Rubriigis|2912|nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2914000000 10: VI. FUNKTSIONAALSE KETOONRÜHMAGA ÜHENDID JA FUNKTSIONAALSE KINOONRÜHMAGA ÜHENDID
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2915000000 10: VII. KARBOKSÜÜLHAPPED, NENDE ANHÜDRIIDID, HALOGENIIDID JA PEROKSIIDID NING VASTAVAD PEROKSÜHAPPED, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID
 • 2915000000 80 (19/0) : Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2916000000 80 (14/0) : Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped ja tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2917000000 80 (15/0) : Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2919000000 10: VIII. ANORGAANILISTE METALLE MITTESISALDAVATE HAPETE ESTRID, SOOLAD NING HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID
 • 2919000000 80 (2/0) : Fosfor(V)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2920000000 80 (11/0) : Muud anorgaaniliste, metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • 2921000000 10: IX. LÄMMASTIKKU SISALDAVATE FUNKTSIONAALRÜHMADEGA ÜHENDID
 • 2921000000 80 (22/0) : Funktsionaalse aminorühmaga ühendid
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid
 • 2924000000 80 (10/0) : Funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid; funktsionaalse amidorühmaga süsihappeühendid
 • 2925000000 80 (7/0) : Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidorühmaga ühendid
 • 2926000000 80 (5/0) : Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid
 • 2927000000 80 (8/0) : Diaso-, aso- ja asoksüühendid
 • 2928000000 80 (2/0) : Hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid
 • 2929000000 80 (2/0) : Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid
 • 2930000000 10: X. METALL- JA MITTEMETALLORGAANILISED ÜHENDID, HETEROTSÜKLILISED ÜHENDID, NUKLEIINHAPPED JA NENDE SOOLAD, SULFOONAMIIDID
 • 2930000000 80 (7/0) : Väävelorgaanilised ühendid
 • 2931000000 80 (13/0) : Muud elementorgaanilised ühendid
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)
 • 2934000000 80 (6/0) : Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfoonamiidid
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMIINID, VITAMIINID JA HORMOONID
 • 2936000000 80 (11/0) : Looduslikud või sünteetilised provitamiinid ja vitamiinid (k.a looduslikud kontsentraadid) ning nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavad derivaadid; nende ainete segud, k.a lahused mis tahes lahustites
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud või sünteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, k.a modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena
 • 2938000000 10: XII. LOODUSLIKUD JA SÜNTEETILISED GLÜKOSIIDID JA ALKALOIDID, NENDE SOOLAD, EETRID, ESTRID JM DERIVAADID
 • 2938000000 80 (2/0) : Glükosiidid (looduslikud või sünteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid
 • 2939000000 80 (23/0) : Looduslikud või sünteesitud alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid
 • 2940000000 10: XIII. MUUD ORGAANILISED ÜHENDID
 • 2940000000 80 (5/0) : Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad (v.a rubriikide|2937, 2938|ja 2939|tooted)
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiootikumid
 • 2942000000 80 (2/0) : Muud orgaanilised kemikaalid