LAEVAD, PAADID JA UJUVKONSTRUKTSIOONID.

  • 8901000000 80 (4/0) : Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks
  • 8902000000 80 (2/0) : Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitamiseks
  • 8903000000 80 (5/0) : Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud
  • 8904000000 80 (4/0) : Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid
  • 8905000000 80 (3/0) : Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
  • 8906000000 80 (2/0) : Muud laevad, k.a sõjalaevad ja päästepaadid (v.a sõudepaadid)
  • 8907000000 80 (2/0) : Muud ujuvkonstruktsioonid (näiteks parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)
  • 8908000000 80: Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid