SEEP, ORGAANILISED PINDAKTIIVSED AINED, PESEMISVAHENDID, MÄÄRDEAINED, TEHISVAHAD JA VAHAVALMISTISED, POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHENDID, KÜÜNLAD JMS TOOTED, VOOLIMISPASTAD, STOMATOLOOGILINE VAHA JA HAMBARAVIS KASUTATAVAD KIPSISEGUD.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 3401000000 80 (5/0) : Seep; orgaanilised pindaktiivsed ained ja seebina kasutatavad seepi sisaldavad või mittesisaldavad tooted kangide, pätside, vormitükkide või viguritena; seepi sisaldavad või mittesisaldavad naha pesemiseks kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed tooted ja valmistised jaemüügipakendis, vedeliku või kreemina; seebi või pindaktiivse ainega immutatud, kaetud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie
  • 3402000000 80 (7/0) : Orgaanilised pindaktiivsed ained (v.a seep); pindaktiivsed ained, pesemisvahendid (k.a pesemise abiained) ja puhastusvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi, v.a rubriigi 3401 tooted
  • 3403000000 80 (6/0) : Määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid
  • 3404000000 80 (2/0) : Tehisvaha ja vahavalmistised
  • 3405000000 80 (5/0) : Jalatsite, mööbli, põranda, sõidukikere, klaasi ja metalli poleerimise vahendid ja kreemid, puhastuspastad ja -pulbrid jms vahendid (k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi), v.a rubriigi 3404 vahad
  • 3406000000 80: Küünlad jms tooted
  • 3407000000 80: Modelleerimispastad, k.a lastele mõeldud voolimispastad; stomatoloogiline vaha või hambajäljendivaha komplektidena, jaemüügipakendis, plaatidena, hoburaudtoorikutena, pulkadena vms kujul; muud stomatoloogilised valmistised kaltsineeritud kipsi või kaltsiumsulfaadi baasil