PLASTID JA PLASTTOOTED.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 3901000000 10: I. ALGKUJUL
 • 3901000000 80 (5/0) : Etüleeni polümeerid algkujul
 • 3902000000 80 (4/0) : Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul
 • 3903000000 80 (6/0) : Stüreeni polümeerid algkujul
 • 3904000000 80 (11/0) : Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul
 • 3905000000 80 (10/0) : Vinüülatsetaadi või teiste vinüülestrite polümeerid algkujul; muud vinüülpolümeerid algkujul
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrüülpolümeerid algkujul
 • 3907000000 80 (12/0) : Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul
 • 3908000000 80 (2/0) : Polüamiidid algkujul
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoonid algkujul
 • 3911000000 80 (2/0) : Naftavaigud, kumaroonindeenvaigud, polüterpeenid, polüsulfiidid, polüsulfoonid ja muud käesoleva grupi märkuses|3|osutatud mujal nimetamata tooted algkujul
 • 3912000000 80 (8/0) : Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul
 • 3913000000 80 (2/0) : Mujal nimetamata looduslikud polümeerid (nt algiinhape) ja modifitseeritud looduslikud polümeerid (nt tahked proteiinid, loodusliku kautšuki keemilised derivaadid) algkujul
 • 3914000000 80: Ioonivahetajad, mis põhinevad rubriikide|3901-3913|polümeeridel, algkujul
 • 3915000000 10: II. JÄÄTMED, LÕIKMED JA PURU; POOLTOOTED; TOOTED
 • 3915000000 80 (4/0) : Plastijäätmed, -lõikmed ja -puru
 • 3916000000 80 (3/0) : Plastist monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1|mm; plastist latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötlemata
 • 3917000000 80 (12/0) : Plastist torud ja voolikud ja nende liitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
 • 3918000000 80 (2/0) : Plastist põrandakatted-, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena; plastist seina- või laekatted vastavalt käesoleva grupi märkusele|9
 • 3919000000 80 (2/0) : Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid, rullides või mitte
 • 3920000000 80 (24/0) : Muud tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, plastist, v.a vahtplastist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata
 • 3921000000 80 (7/0) : Muud plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad
 • 3922000000 80 (3/0) : Plastist vannid, dušinurga-alused, valamud, kraanikausid, bideed, klosetipotid, prill-lauad ja nende kaaned, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted
 • 3923000000 80 (8/0) : Plasttooted kaupade veoks või pakkimiseks; plastist korgid, kaaned, kapslid jms sulgurid
 • 3924000000 80 (2/0) : Plastist lauanõud, kööginõud, muud majapidamis- ja tualett-tarbed
 • 3925000000 80 (4/0) : Plastist mujal nimetamata ehitusdetailid
 • 3926000000 80 (5/0) : Muud plastist ja teistest rubriikidesse|3901-3914|kuuluvatest materjalidest tooted