RAAMATUD, AJALEHED, PILDID JM TRÜKITOOTED; KÄSIKIRJAD, MASINAKIRJATEKSTID NING PLAANID JA JOONISED.

 • 4901000000 80 (4/0) : Raamatud, brošüürid, infolehed jms trükised, köidetud või eraldi poognatena
 • 4902000000 80 (2/0) : Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, reklaammaterjalidega või ilma
 • 4903000000 80 (0/1) : Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid
 • 4904000000 80: Noodid, trükitud või käsikirjas, kokkuköidetud või köitmata, illustreeritud või illustreerimata
 • 4905000000 80 (4/0) : Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, k.a atlased, seinakaardid, topograafilised kaardid ja gloobused
 • 4906000000 80: Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelnimetatutest
 • 4907000000 80 (3/0) : Kustutamata postmargid, maksumärgid jms margid jooksvast või uuest väljalaskest riigis, kus need omavad või hakkavad omama tunnustatud nominaalväärtust; tempelpaber; pangatähed; tšekiformularid; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid
 • 4908000000 80 (2/0) : Ülekandelehed (vesipildid)
 • 4909000000 80: Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ümbriku või kaunistustega või ilma
 • 4910000000 80: Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega
 • 4911000000 80 (4/0) : Muud trükised (sh trükitud pildid ning fotod)