RAUD JA TERAS.

 • 7201000000 10: I. ESMASED MATERJALID; GRAANULID JA PULBRID
 • 7201000000 80 (3/0) : Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferrosulamid
 • 7203000000 80 (2/0) : Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94|% massist, tükkidena, graanulitena vms kujul
 • 7204000000 80 (9/0) : Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks
 • 7205000000 80 (4/0) : Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest
 • 7206000000 10: II. RAUD JA LEGEERIMATA TERAS
 • 7206000000 80 (2/0) : Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.a rubriigi|7203|raud)
 • 7207000000 80 (5/0) : Pooltooted rauast või legeerimata terasest
 • 7208000000 80 (17/0) : Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600|mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata
 • 7209000000 80 (11/0) : Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600|mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
 • 7210000000 80 (14/0) : Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600|mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
 • 7211000000 80 (8/0) : Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600|mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata
 • 7212000000 80 (6/0) : Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600|mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud
 • 7213000000 80 (5/0) : Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud
 • 7214000000 80 (6/0) : Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata
 • 7215000000 80 (3/0) : Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest
 • 7216000000 80 (16/0) : Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest
 • 7217000000 80 (4/0) : Traat rauast või legeerimata terasest
 • 7218000000 10: III. ROOSTEVABA TERAS
 • 7218000000 80 (4/0) : Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted
 • 7219000000 80 (17/0) : Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600|mm
 • 7220000000 80 (5/0) : Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud
 • 7222000000 80 (6/0) : Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest
 • 7223000000 80 (6/0) : Roostevabast terasest traat
 • 7224000000 10: IV. MUU LEGEERTERAS; LEGEERITUD VÕI LEGEERIMATA TERASEST PUURTORUD
 • 7224000000 80 (2/0) : Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted
 • 7225000000 80 (10/0) : Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600|mm
 • 7226000000 80 (8/0) : Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud
 • 7228000000 80 (8/0) : Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud
 • 7229000000 80 (2/0) : Legeerterasest traat