SÕIDUKID, V.A RAUDTEE- JA TRAMMITEEVEEREM, NING NENDE OSAD JA TARVIKUD.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktorid (v.a rubriigi|8709|traktorid)
 • 8702000000 80 (5/0) : Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.a juht
 • 8703000000 80 (16/0) : Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriigis|8702|nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod
 • 8704000000 80 (9/0) : Mootorsõidukid kaubaveoks
 • 8705000000 80 (5/0) : Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
 • 8706000000 80 (6/0) : Rubriikide|8701-8705|mootorsõidukite šassiid koos mootoriga
 • 8707000000 80 (2/0) : Rubriikide|8701-8705|mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)
 • 8708000000 80 (16/0) : Rubriikide|8701-8705|mootorsõidukite osad ja tarvikud
 • 8709000000 80 (4/0) : Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
 • 8710000000 80: Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
 • 8711000000 80 (7/0) : Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
 • 8712000000 80 (2/0) : Jalgrattad jm rattad (k.a velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita
 • 8713000000 80 (2/0) : Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
 • 8714000000 80 (10/0) : Osad ja tarvikud rubriikide|8711-8713|sõidukitele
 • 8715000000 80 (2/0) : Lapsevankrid ja nende osad
 • 8716000000 80 (8/0) : Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad